Kuntaliiton ja FCG Konsultoinnin juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan kuntien rakennuskannassa on laskennallinen noin 150 – 300 miljoonan euron suuruinen säästöpotentiaali, mutta sen realisoituminen vaatii kunnilta suunnitelmallisia ja pitkäaikaisia kehittämistoimia.

Hankkeessa selvitettiin kuntien rakennuskannan nykytilaa ja tulevaisuutta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen laajalla tilastoselvityksellä, kyselytutkimuksella, haastatteluilla ja kirjallisuuskatsauksella.

Kuntakonsernien omistuksessa on yhteensä yli 60 000 rakennusta ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 50,6 miljoonaa kerrosneliömetriä. Kuntakonsernien katettava korjausvelka on noin 4,0 miljardia euroa ja kuntien noin 2,7 miljardia euroa. Nykyinen kuntien investointitahti ei kuitenkaan riitä em. määrien kattamiseen.

Kuntaomisteisen rakennuskannan tilankäyttöä on tutkimuksen mukaan mahdollista tehostaa noin 5 – 10 prosenttia ja energiankulutusta vähentää noin 3 prosenttia ilman investointeja. Tutkimuksen yksi keskeinen havainto on, että kunnilla on samaan aikaan sekä säästöpotentiaalia että merkittävä korjausvelka, sisäilmaongelmia, paljon investointitarvetta ja kehitettävää ylläpidossa.

Lue alkuperäinen tiedote

Hankejulkaisussa käsitellään mm. kunnan kiinteistöpalveluiden järjestämistä ja arvioidaan kiinteistönpidon nykytilaa.