Kiinteistöpalvelualan yrityksissä on järjestetty tämän päivän aikana ulosmarsseja ilmoittamatta niistä etukäteen.

Lain mukaan työnseisaukseen tai sen laajentamiseen tai sellaisen toimeenpanemiseen ei saa työriidan vuoksi ryhtyä, ellei viimeistään kahta viikkoa sitä ennen ole toimitettu valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle kirjallista ilmoitusta. Tämän päiväisistä ulosmarsseista ei ole tehty edellä mainittuja ilmoituksia. Työriitalain mukaan ennakkoilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi olla rikos, ja asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.