KIRA-digissä käynnistynyt Lakiklinikka tarjoaa maksutonta lakineuvontaa hankkeille, jotka edistävät kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Samalla Lakiklinikka kerää tietoa digitalisaatiota hankaloittavista laeista. Klinikan toteuttajaksi on valittu Lexia Asianajotoimisto.

Valtionhallinnossa on alkanut ainutlaatuinen kokeilu, kun ympäristöministeriössä kehitetään lakeja uudenlaisella tavalla palvelumuotoilun avulla. Lakiklinikalla palautetta kerätään erityisesti niiltä, joihin lait vaikuttavat.

Käytännössä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistäviltä hankkeilta kysytään, ovatko ne törmänneet lainsäädännön ongelmiin, mitä ne ovat olleet ja miten ongelmat on ratkaistu. Samalla klinikka tarjoaa omaa neuvontapalvelua.

”Halusimme kokeilla uutta, ketterämpää tapaa myös lainsäädännön kehittämisessä, ja saimme idean neuvonnan ja lainsäädännön kehittämistyön yhdistämisestä. Neuvontapalvelu houkuttelee käyttäjiä ja tuo hyötyä myös kysyjille. Ja mitä enemmän kysymyksiä ja lakiongelmia neuvontapalveluun tulee, sitä paremman tuntuman ministeriö saa alan digitalisaatiota hankaloittavista säännöksistä. Kokeilemme mallia nyt ensimmäistä kertaa, ja saamme siitä toivottavasti myös palautetta. Rohkaisen kaikkia käyttämään uutta palvelua”, ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila sanoo.

Data avoimesti hyödynnettävissä – Lakiklinikka.fi kokoaa tilannekuvan

Kaikki neuvontapalvelun ja kartoituksen tulokset julkaistaan Lakiklinikka.fi-sivustolla, ja kysymykset muokataan ennen julkaisua anonyymeiksi niin, ettei kysyjää voi tunnistaa. Avointa dataa voivat hyödyntää kaikki halukkaat – esimerkiksi erilaiset digipalveluja tarjoavat yritykset.

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille tarkoitettu Lakiklinikka.fi täydentyy koko ajan neuvontapalvelun ohessa syntyvällä tiedolla. Klinikka kokoaa, luokittelee ja analysoi asiakkailta tulleita jurdisia ongelmia muun muassa aiheen ja vaikeusasteen mukaan.

”Tämän päivän juristin tehtävänä on toimia asiakkaan strategisena kumppanina. Siksi tämä hanke onkin meille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä pohtimaan esiin nousevia kysymyksiä ja tukemaan kiinteistö- ja rakennusalan kehitystä yhdessä alan toimijoiden kanssa”, sanoo Lakiklinikan juridiikasta vastaava lakimies Aleksi Lundén Lexia Asianajotoimistosta.

Lakiklinikka.fi-sivustolla voi lisäksi osallistua keskusteluun. Siellä jaetaan myös tietoa ja asiantuntijanäkemyksiä lainsäädännöllisistä aiheista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

KIRA-tukea jo yli sadalle hankkeelle

Ympäristöministeriö valmistelee kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistäviä lakimuutoksia osana hallituksen kärkihanke KIRA-digiä. Vuoden 2018 loppuun asti jatkuvassa KIRA-digissä etsitään arkea helpottavia digitalisaation ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusalalle.

KIRA-digin kautta rahoitusta on saanut tähän mennessä 104 kokeilua. Kärkihankkeisiin kuuluu olennaisesti kokeilukulttuuri, mikä näkyy vahvasti myös rahoitusta saaneissa hankkeissa.

Kaikista kokeiluhankkeista kerätään kokemuksia, joiden perusteella saadaan kattava kuva alan digitalisaatioon liittyvistä olennaisimmista lainsäädännön ongelmista.

Lisää aiheesta: lakiklinikka.fi