Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara antoi tänään sovintoehdotuksen kiinteistöpalvelualan työriitaa koskevassa asiassa. Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut ehdotuksen hylkäämisestä tänään 15.3. klo 19 Valtakunnansovittelijan toimistolla.

Näin ollen PAMin 1.3.2023 ilmoittama työnseisaus alkaa huomenna torstaina 16.3.2023 klo 00 ja keskiviikkona 1.3.2023 klo 06.00 alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu. Lakko koskee PAMin erikseen ilmoittamia yrityksiä tai kohteita (ks. liitteenä) ja se päättyy 18.3.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä.

Tiedotamme sovittelun jatkamisen aikataulusta myöhemmin.

PAMin lakkokohdelista.