Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat käyneet tiivisti neuvotteluja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi. Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen sopimuskauden päättymiseen mennessä ja neuvottelut katkesivat. Osapuolet ovat aloittaneet työriidan sovittelun valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakko viikolla 11

PAM on antanut 1.3. lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualan työnseisauksista. Työnseisaukset alkavat 16.3.2023 klo 00.00 alkaen ja päättyvät 18.3.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä. PAMin ilmoittamat työnseisaukset koskevat erikseen lueteltuja yrityksiä, erikseen lueteltujen yritysten tiettyjä toimialueita sekä erikseen lueteltuja asiakaskohteita (ks. liite).

Työnseisaus koskee myös muiden kuin liitteenä ilmoitettujen yritysten tekemää kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä liitteenä mainituissa toimipaikoissa.

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Liitteenä PAMin lakkokohteet.

Lakko viikolla 12

PAM on antanut 8.3. uuden lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualan työnseisauksista. Työnseisaukset alkavat 23.3.2023 klo 00.00 ja päättyvät 24.3.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä. PAMin ilmoittamat työnseisaukset koskevat erikseen lueteltuja yrityksiä (ks. liite).

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näihin tulee hakea erillistä poikkeuslupaa Palvelualojen ammattiliitosta.

Lakon ulkopuolelle rajataan seuraavat toimipaikat tai toiminnot (ei tarvitse erikseen hakea poikkeuslupaa):

  • Erikoissairaanhoidon kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät siivoustyöt (leikkaussalisiivous)
  • Elintarviketeollisuuden toimipaikat, joissa eläinten teurastustoimintoja
  • Ydinvoimaloiden siivous- ja kiinteistöhuollon työt

Liitteenä PAMin lakkokohteet.

Lakko viikolla 13

PAM on antanut 15.3. uuden lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualan työnseisauksista. Työnseisaukset alkavat 30.3.2023 klo 00:00 ja päättyvät 1.4.2023 klo 24:00 tai ennen klo 24:00 alkaneen työvuoron päätyttyä. PAMin ilmoittamat työnseisaukset koskevat seuraavia yrityksiä:

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Coor service management Oy
Delete Finland Oy
Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy
Hakunilan Huolto Oy
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
ISS Palvelut Oy
Kajaanin huoltokeskus Oy
Kotikatu Oy
L&T Kiinteistöhuolto Oy
L&T Siivous Oy
L&T Teollisuuspalvelut Oy
N- Clean Oy
Rovanapa Oy
RTK-Palvelut Oy
Siskon siivous Oy
SOL Kiinteistöpalvelut Oy
SOL Palvelut Oy

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näihin tulee hakea erillistä poikkeuslupaa Palvelualojen ammattiliitosta.
Lakon ulkopuolelle rajataan seuraavat toimipaikat tai toiminnot (ei tarvitse erikseen hakea poikkeuslupaa):

  • Erikoissairaanhoidon kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät siivoustyöt (leikkaussalisiivous)
  • Elintarviketeollisuuden toimipaikat, joissa eläinten teurastustoimintoja
  • Ydinvoimaloiden siivous- ja kiinteistöhuollon työt

PAMin ilmoittaman mukaan lakkoilmoitus raukeaa tai alkaneet työnseisaukset päättyvät, kun molemmat työriidan osapuolet hyväksyvät sovintoesityksen/neuvottelutuloksen.

 

(Alkuperäinen tiedote on julkaistu 1.3. Tiedotetta on muokattu 8.3. ja 16.3.)