KIRA-digi-hanke on myöntänyt kolmannella kokeiluhakukierroksella runsaat miljoona euroa 23 kokeilulle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Tuen saajista 19 on yrityksiä, kaksi kaupunkeja ja kaksi korkeakouluja. Suurimmat summat saivat Järvenpään kaupunki, Helsingin kaupunki ja Skanska Oy. Niiden kokeiluissa selvitetään tietomallipohjaista rakennuslupaa asuinkerrostalohankkeessa, asemakaavoja yhteisenä tietovarantoja ja tietomalleja kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa.

KIRA-digi-hankkeessa kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa yhdessä toimintaansa digitalisaation avulla. Kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta.

Hankkeissa on mukana yhteensä yli 70 organisaatiota, ja toimialan oma rahoitus on yli 1,5 miljoonaa euroa.

”Kolmannen kierroksen miljoona euroa houkutteli selvästi aiempaa enemmän hakemuksia ja hakemusten laatu oli todella korkea. Moni hankkeista keskittyi toimintamallien uudistamiseen eikä vain teknisiin pilotteihin, mikä oli ilahduttavaa nähdä. Paljon oli myös jatko- tai liitännäishankkeita aiempiin kokeiluihin tai vakiointityöhön, mikä viittaa siihen, että KIRA-digi -yhteisö ja -ekosysteemi alkavat toden teolla toimia”, hanketta koordinoiva digipäällikkö Teemu Lehtinen sanoo.

 

Lisätietoja