Vuoden 2024 KITAn ja EK:n jäsenmaksujen perusteeksi tarvittavat tiedot eli ns. vuositiedot (v. 2023 palkkasummat ja henkilöstömäärät) on pyydetty 11.1.2024 vuositietovastaajille lähettämällämme jäsentietoilmoituksella. Pyydämme yrityksiä, jotka eivät vielä ole tietoja toimittaneet, huolehtimaan tietojen toimittamisesta. Kiitos yrityksille, jotka ovat tiedot toimittaneet.

Lisäksi tarvitsemme EK:n vuoden 2025 jäsenmaksua varten vuoden 2023 jalostusarvotiedot niiltä jäsenyrityksiltämme, joiden henkilöstömäärä on 150 tai yli. Pyydämme kyseisiä yrityksiä täyttämään jalostusarvotiedot portaalissa heti, kun ne ovat tiedossa, koska portaali suljetaan tämän vuoden osalta vuoden lopussa.

KITAn sääntöjen 7 §:n mukaan jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle jäsenmaksun laskennan perusteeksi vuosittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä tiedot edellisen kalenterivuoden työntekijöistä ja toimihenkilöistä ja heille maksetuista palkoista sekä yhdistyksen pyytämät muut toimialaan liittyvät tiedot tilastollisia ja muita tarkoituksia varten. Näin saadut jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, ellei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen.