E2 Tutkimuksen Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa (PIKEUS) ja Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeet järjestivät 23.4.2024 verkkoseminaarin Työelämä moninaistuu – ratkaisuja työpaikoille.

Työelämä moninaistuu – ratkaisuja työpaikoille -seminaarissa käsiteltiin muun muassa yritysten ratkaisuja työyhteisöjen kansainvälistymiseen ja kansainvälisen rekrytoinnin käytäntöjä. Seminaarin toisessa osiossa julkaistiin PIKEUS-hankkeessa pk-yrityksille suunnatun kyselyn tuloksia ja ensimmäisiä nostoja haastatteluaineistosta. Kyselyyn vastasi yli 250 pk-yritystä, jotka toimivat eri puolilla Suomea. Suurin toimialakohtainen vastaajamäärä (13 %) oli rakennus- ja kiinteistöalalta.

Kyselystä selviää muun muassa, että vastanneista pk-yrityksistä:

  • Enemmistössä (61 %) on ollut ulkomaalaisia työntekijöitä.
  • Yli puolet (59 %) pitää ulkomaalaisten rekrytointia todennäköisenä tulevaisuudessa.
  • Selvä enemmistö (81 %) ulkomaalaisia palkanneista pitää rekrytointeja jokseenkin tai erittäin onnistuneina.
  • Valtaosassa toimitaan suomen kielellä, mutta myös englannin asema on vahva.
  • Ulkomaalaisia palkanneista yrityksistä noin joka kolmannessa (31 %) on ulkomaalaisille räätälöity perehdytys, joka neljännessä tukea suomen kielen oppimiseen, ja noin joka viidennessä (19 %) ulkomaalaisille suunnattua rekrytointiviestintää.

Linkit tapahtuman tallenteisiin löytyvät YouTubessa:

Osio 1: Moninaisuuden johtaminen ja käytännöt työpaikoilla

Osio 2: Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima: opit jakoon!

Tutustu myös tapahtuman diaesitykseen, jossa on myös tarkemmin edellä mainitun kyselyn tuloksia.