Kiinteistöpalveluala on elintärkeä osa yhteiskuntaamme, sillä se varmistaa asuin- ja työympäristöjemme viihtyisyyden, toimivuuden ja turvallisuuden. Töitä alalla on tarjolla runsaasti, mutta työvoimaa on vaikea saada, harmittelee KITA ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Teemu Halenius.

Kiinteistöpalveluala on dynaaminen ja kehittyvä toimiala, joka pitää yllä yhteiskunnan perusrakenteita. Toimialana se on kehittynyt ja teknistynyt hurjaa vauhtia viime vuosina, mutta ihmisten rooli sen sydämessä on edelleen ykkönen. Kiinteistöpalveluala ja sen työntekijät varmistavat paitsi taloyhtiöiden myös esimerkiksi toimistorakennusten, kauppakeskusten sekä julkisen sektorin rakennusten ja ulkoalueiden viihtyisyyden ja toimivuuden.

– Kiinteistöpalveluala tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka kattavat kaiken perinteisestä siivouksesta ja kiinteistön ylläpidosta vaativampiin teknisiin palveluihin ja modernien teknologioiden hyödyntämiseen. Palveluntarjoajat panostavat korkeaan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen, mikä näkyy muun muassa aktiivisessa henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi ala on omaksunut digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Työskentely siivousrobottien, droonien ynnä muiden laitteiden sekä taloteknisten järjestelmien parissa on osa kiinteistöpalvelualan työkenttää, kommentoi Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Teemu Halenius.

Kiinteistöpalvelut ansaitsevat kunnon arvostusta

Kiinteistöpalveluala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa työpaikkoja yli sadalle tuhannelle suomalaiselle eri koulutus- ja kokemustaustoilla. Alan työpaikat ovat usein paikallisesti merkittäviä, ja ne tarjoavat vakituisia työsuhteita eri puolilla Suomea. Lisäksi ala tukee laajasti muuta taloutta, sillä se tekee yhteistyötä monien muiden sektoreiden kanssa, kuten rakennusalan- ja turvapalveluiden kanssa.

Teemu Haleniuksen luotsaama Akseli Kiinteistöpalvelut Oy työllistää Turun seudulla noin sata työntekijää ja tytäryhtiö Turun Isännöintikeskus Oy:ssä on noin 35 työntekijää. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy on aina ollut KITA:n jäsen. Halenius itse on ollut Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen jo vuosia ja nyt toista vuotta hallituksen varapuheenjohtajana.

Toimialan reilusta 8300 yrityksestä 92 % työllisti alle kymmenen henkilöä ja näistä 69 %:a työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2021.

– Alan yrityksistä suurin osa on pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä. KITA:ssa tunnen olevani erityisesti pk-yritysten asialla, vaikka henkilöstömäärämme onkin keskimääräistä selvästi isompi. Koen tärkeäksi, että voin tuoda pk-yritysten näkökulmaa asioihin. Pk-yritykset ovat merkittäviä paikallisia toimijoita ja työllistäjiä, joten niiden rooli on tärkeä. Haluan myös vaikuttaa osaltani siihen, että kiinteistöpalveluita arvostetaan enemmän. Alalla on ammattilaisia moneen lähtöön. Meilläkin suurin osa on koulutettuja kiinteistöhoitajia ja siivoojia. Teknisellä puolella meillä on niin sähkö-, putki- kuin automaatioasentajia sekä puutarhureita ja timpureita. He tekevät työtään sydämellä ja ammattitaidolla. Heitä Suomi tarvitsee myös jatkossa.

Halenius tunnistaa, miten matalapalkkainen palveluala jää helposti arvostuksen alapäähän. Tämä vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen. Työntekijöitä on vaikea saada, koska ala ei houkuttele. Alaa vaivaa osittain myös vanhahtava mielikuva, vaikka toimiala on kehittynyt huimasti.

– Olemme yrityksenä aktiivisesti mukana Elämisen ammattilainen -kampanjassa ja itselläni oli ilo olla myös kampanjan ohjausryhmän puheenjohtaja. Näen tärkeäksi, että voimme monimuotoisin keinoin saada alalle näkyvyyttä ja tunnettuutta ja luoda siten houkuttelevuutta. On aivan avainasia, että esimerkiksi nuoret saavat alasta nykyaikaisen kuvan ja tiedostavat, miten moninaisia tehtäviä alalla on tarjolla.

Kesätyö on tärkeä askel

Teemu Halenius on itse toiminut kiinteistöpalvelualalla 30 vuotta.

– Kesätöiden kautta tulin tähän yritykseen ja sillä tiellä olen edelleen. Ensimmäinen työni oli kiinteistöhoitajan lomasijaisuus ja hain sitä, koska ulkotyö kiinnosti. Leikkasin nurmikoita ja tein pieniä pihatöitä. Kouluja olen sittemmin käynyt matkan varrella, ja tietoliikennetekniikan insinöörin opintojen ohessa tein töitä loma-aikoina ja satunnaisesti aina, kun se oli mahdollista. Sittemmin uralla edetessä olen opiskellut lisää ja kauppatieteen maisterin opinnot suoritin vastavuoroisesti töiden ohessa, Halenius kertoo.

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:ssä työntekijöitä on laidasta laitaan, niin nuoria kuin varttuneempia sekä miehiä ja naisia erilaisissa rooleissa tasapuolisesti.

Tulevan kesän kesätyöpaikatkin on saatu täytettyä.

– Saimme hyvin hakemuksia, ja sopimukset on tehty tälle kesälle reilun kolmenkymmenen nuoren kanssa. Lisäksi tarjoamme vuosittain paljon harjoittelupaikkoja ja koulutamme myös oppisopimusopiskelijoita. Näen, että panostus harjoittelijoihin on teko tulevaisuudelle. Se on meille itsellemme hyvä tapa löytää työntekijöitä, mutta yhtä lailla haluamme tarjota mahdollisuuden kokeilla alaa ja löytää sen äärelle. Samalla nuori saa kokemusta työelämästä yleisestikin, mikä on tärkeää oppia mihin tahansa alalle päätyykään.