Kiinteistöjen omistajilla on lakisääteinen velvollisuus tarkkailla kattorakenteita lumikuorman varalta. Lumikuorma on suuressa osassa maata tavanomainen, vain Tunturi- ja Luoteis-Lapissa lunta on enemmän kuin tähän aikaan keskimäärin. Kuitenkin suurimmassa osassa Suomea lumen määrän odotetaan kasvavan seuraavan viikon aikana, joten kattorakenteita on nyt syytä tarkkailla aktiivisesti.

Erityisesti isojen hallien, maneesien ja kuplahallien kattorakenteita tulee tarkkailla ja tarvittaessa lumen poistosta katolta on huolehdittava ammattilaisten avulla. Yleissääntönä voidaan pitää, että suuren hallin katolla oleva puolen metrin lumikerros on poistettava. Kuplahallien katoilta tulee poistaa jo 20–30 cm kerros.

Pien- ja kerrostalot kestävät tyypillisesti hyvin paksunkin lumikerroksen

Omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.

Kiinteistöjen katoille ei ole syytä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita, jotta ei vaaranna omaa eikä sivullisten turvallisuutta. Lumenpudotukseen on koulutettu erikoisammattilaisia, joita on hyvä käyttää varsinkin vaativissa kohteissa.

Lähde ja lisää aiheesta: www.syke.fi