Työturvallisuuskeskus on julkaissut Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla - ennaltaehkäise ja puutu -oppaan.

Julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisyssä ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjeiden laatimisessa. Julkaisussa on määritelty keskeiset käsitteet, tiivistelmä hyvän työkäyttäytymisen periaatteista ja säännöistä sekä toimintaohje epäasiallisen kohtelun varalle.

Mukana on esimerkkejä niistä toiminnoista ja tilanteista, joita voidaan pitää epäasiallisena kohteluna tai jotka eivät sitä ole. Julkaisussa käsitellään työnantajan toimintaa epäasiallisen kohtelun selvittämisessä ja poistamisessa. Lisäksi esitellään työsuojeluviranomaisen toimintaa epäasiallisen kohtelun valvonnassa.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla -julkaisu on suunnattu työpaikkojen johdolle, esimiehille, henkilöstöhallinnolle, työsuojelun yhteistoimintahenkilöille, luottamusmiehille ja työntekijöille sekä työterveyshuollon ja oppilaitosten käyttöön.

Lue lisää asiasta blogikirjoituksesta.

Lataa maksuton PDF tai tilaa opas Työturvallisuuskeskuksen verkkokaupasta:

Suomeksi >>

På Svenska >>

In English >>