Opettajankouluttajien vierailulla SOL Palveluissa korostuivat kyky ja halu edetä uralla.

OK!Akatemia on opettajankouluttajille suunnattu Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän vuotuinen kutsuseminaari, joka sisältää muun muassa yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja vaihtuvasta teemasta. Tänä vuonna kymmenettä kertaa järjestetyn seminaarin teema oli talousosaaminen, toki myös työelämätaidot olivat vahvasti esillä.

Tulevaisuuden työelämätaitojen tarve lienee jotain aivan muuta kuin nyt. OK!Akatemia haluaa osaltaan varmistaa, että opettajilla ja opettajankouluttajilla riittää osaamista myös näiden taitojen opettamiseen.

Tällä kertaa OK!Akatemiaan osallistujilla oli mahdollisuus tutustua muun muassa SOL Palvelut Oy:hyn. Henkilöstön kehityksestä vastaavan johtajan Merja Oljakan emännöimällä vierailulla keskusteltiin paitsi kiinteistöpalvelualan tulevaisuudesta yleensä, erityisesti SOLin tarjoamista urapoluista ja kattavasta sisäisestä koulutustarjonnasta, oman osaamisen kehittämisestä sekä eri kielten ja kulttuurien hallitsemisen merkityksestä työelämässä.

Kieliä, kulttuureja, kansainvälisyyttä

SOL työllistää 14 000 henkilöä, joista Suomessa noin 10 000. Noin kolmannes työntekijöistä on ulkomaalaistaustaisia. Eri kulttuureja on edustettuna noin 70. SOL kouluttaa henkilöstöään suomeksi ja englanniksi, tarvittaessa myös venäjäksi. Oljakan mukaan eri kielten ja kulttuurien huomioon ottaminen ja hallitseminen työelämässä tulee entistä tärkeämmäksi, ja englanninkieliselle puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutukselle todella on tarvetta.

Työn ohessa tradenomiksi opiskeleva palvelupäällikkö Tiina Moisala kertoi kuulijoille uratarinansa. SOLilla useissa eri tehtävissä vuodesta 2005 työskennellyt Moisala on edennyt 300 SOLilaisen vastuuhenkilöksi, jonka päivät koostuvat muun muassa kohteissa kiertämisestä, asiakkaiden tapaamisesta ja työntekijöiden perehdyttämisestä. Moisala myös kouluttaa paljon.

– Ala on tosi monipuolinen ja antoisa, joten tälle kyllä kannattaa hakeutua. On palkitsevaa saada asiakas tyytyväiseksi ja työntekijät onnistumaan työssään. On myös hienoa, kun saa luoda mahdollisuuksia ja työuria muille.

Palveluvastaava Olga Raikonen on työskennellyt SOLilla 11 vuotta. Venäjältä kotoisin oleva Raikonen sai ammatillisen perehdytyksen SOLilla aikanaan äidinkielellään venäjäksi, nyt suomikin jo sujuu. Myös Raikonen on suorittanut SOLilla useita koulutuksia ja tekee tällä hetkellä Lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

– Olen tyytyväinen, kun olen voinut edetä urallani. On hienoa nähdä työnsä tulos ja kehittää omaa osaamistaan.

Mitä jäi mieleen vierailusta?

– Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä tälläkin alalla. Työ ei ole yksinäistä puurtamista, pohtii yritysvierailulle osallistunut Merja Kauppinen, joka tällä hetkellä tekee oppimistulosarviointia projektipäällikkönä Kansallisessa koulutuksen arviointikeskus Karvissa ja päätyönään toimii lehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

– Samoin arvostus omaa ja muiden työtä kohtaan sekä palautteen antamisen merkitys. Näistä se lähtee.

– Kuten Merja Oljakka sen kiteytti: ”tänne mahtuu monta kieltä”. Myös monenlaisia tapoja tehdä ja olla, sanoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Päivi Vartiainen Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen yksiköstä.

Viemisiksi opettajankoulutukseen alan kriittisimpiin tarpeisiin liittyen Merja Oljakka poimii vielä työelämään verkottumisen tärkeyden:

– Mitä parempi työelämän tuntemus, sitä parempi. On hyvä ymmärtää vastaantulevia arjen tilanteita. Lisäksi on tärkeää tehdä yhteistyötä eri koulutusasteiden kanssa; nähdä millaista osaaminen niillä on ja mitä se toisille asteille tarkoittaa.

OK!Akatemia järjestettiin 27.–28. elokuuta 2019 Helsingissä. Kiinteistöpalvelualan yritysvierailu suuntautui SOL Palvelut Oy:hyn.

Lue lisää OK!Akatemiasta

Kuvassa: Olga Raikonen (vas), Merja Oljakka ja Tiina Moisala