ISLI isännöintiyritykset ry on uusi toimija järjestökentässä.

ISLI haluaa positioitua isännöintialan muutosjohtajaksi. Tavoitteina on tuoda alalle uutta näkökulmaa ja avoimuutta, sekä tukea alan yrityksiä palvelujen kehityksessä. Uuden etujärjestön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu yksi sen perustajista Seppo Tahkola, ja toimitusjohtajaksi on nimetty Tero Heikkilä.

– Alalla tarvitaan eteenpäin katsovaa ja innovatiivista toimijuutta, jotta varmistetaan omistaja- ja asukastarpeita vastaavien palvelujen kehitys, Seppo Tahkola toteaa.

– Erilaiset vahvistuvat ilmiöt ja ympäristö asettavat isännöintiosaamiselle uudenlaisia vaatimuksia. Haluamme omalta osaltamme vahvistaa hyvän isännöinnin merkitystä, Tahkola jatkaa.

Kaupungistuminen, väestön vanheneminen, ympäristötavoitteet ja vastuullisuus muokkaavat toimintaa useilla toimialoilla, niin myös isännöinnin alalla. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uusille palveluille ja läpinäkyvyydelle.

ISLI:n perustajat näkevät, että alan järjestökenttään mahtuu uusi aktiivinen toimija. Heikkilän mukaan alaa hyödyttää entistä rikkaampi yhteistyö ja avoin, osallistava keskustelu.

– Yksin ei tarvitse yrittää pärjätä kiristyvässä kilpailussa ja toimintaympäristön muutoksessa. Rakennamme ISLI:stä isännöintialan foorumin, jossa voidaan törmäyttää kokemuksia ja näkemyksiä. Tarkoitus on saada aikaan koko alalle hyödyllistä ideointia ja kehitystä, joka koituu ennen kaikkea asiakkaiden eduksi, Tero Heikkilä painottaa.

ISLI:n perustajat toivottavat yhteistyökumppaneiksi tahoja, joita kiinnostaa yleisesti melko konservatiiviseksi mielletyn alan toiminnan kehitys ja rakentava, lisäarvoa tuova uudistaminen.

ISLI isännöintiyritykset ry:n tiedote kokonaisuudessaan: Uusi isännöintialan toimija ISLI isännöintiyritykset ry haluaa kehittää koko alaa

ISLI.fi