Vastuullisuus on yhä voimakkaammin elinkeinoelämän agendalla: kaksi kolmasosaa EK:n jäsenyrityksistä näkee vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä kasvavan tai suuren merkityksen liiketoiminnalleen nyt ja tulevaisuudessa.

EK on julkaissut Vastuullisuuden suunnannäyttäjät -raportin, joka sisältää käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen. Raportti on kohdistettu erityisesti vastuullisuustyötään käynnistäville ja sitä kehittäville yrityksille. Julkaisu sisältää neljä vastuullisen yrityksen ”arkkityyppiä” eli toimintamallia, jotka kuvaavat yritysten monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta sekä tarjoaa näkökulmia yrityksen oman vastuullisuustarkastelun tueksi. Raportissa esitellään myös eri toimialojen yritysvaikuttajien näkemyksiä ja vinkkejä vastuullisuuden johtamiseen yrityksissä.

EK:n verkkosivuilta löytyvän vastuullisuusbotin kysymysten avulla voi hahmottaa yrityksen vastuullisuustoimia raportissa esitettyjen toimintamallien valossa.

Yritysvastuun ajankohtaisista teemoista ja työkaluista kerrotaan myös FIBS ry:n järjestämässä, pk-yrityksille suunnatussa maksuttomassa ja kaikille avoimessa Yritysvastuu nyt! -tapahtumassa 4. lokakuuta Helsingissä. Ilmoittaudu mukaan!

EK.fi