Kiinteistötyönantajat ry osallistuu EK:n liittoyhteisön kanssa Sitran kaksiviikkoiseen Osaaminen näkyviin -kampanjaan kirjoituksella uuden oppimisesta työpaikalla. Juttuun on haastateltu SOL Palvelut Oy:n johtaja Merja Oljakkaa. SOL ja monet muut kiinteistöpalvelualan yritykset panostavat mittavasti sekä rahaa että aikaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Merkittävä osa jatkuvasta oppimisesta tapahtuu työn lomassa.

Merkittävä osa uuden oppimisesta tapahtuu kiinteistöpalvelualalla työn lomassa. Erinomaisia esimerkkejä löytyy alan erilaisista ja erikokoisista yrityksistä. 7 000 henkeä Suomessa työllistävä SOL Palvelut Oy on yksi monista kiinteistöpalvelualan toimijoista, jotka ovat onnistuneet limittämään opiskelun osaksi henkilöstönsä työpäivää. SOLin vahva viesti päättäjien suuntaan onkin jo pitkään ollut, että työelämässä hankittu osaaminen pitäisi pystyä integroimaan nykyistä tehokkaammin alan opintoihin – tunnistamaan ja tunnustamaan osaksi opintosuoritusta.

SOL Palveluissa henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja Merja Oljakka kertoo, että yrityksessä toteutuu pitkälti ”70/20/10-malli”, jossa valtaosa uuden oppimisesta tapahtuu joko työtä tekemällä tai osaamista jakamalla ja vain 10 % perinteisiksi luokiteltavissa koulutustilanteissa. Näin siitäkin huolimatta, että yhä useampi SOLin työntekijöistä hankkii osaamista myös tutkintokoulutuksissa.

Monipuoliset osaamispolut lisäävät työn mielekkyyttä ja alan vetovoimaa

Kun uusi työntekijä tulee SOLiin, hän suorittaa alkuperehdytyksen verkossa ja aloittaa sen jälkeen suoraan työkohteessa. Esihenkilö perehdyttää ja kouluttaa työntekijän kohteen sopimukseen, palveluohjeeseen ja turvallisuuskäytäntöihin ja tutustuttaa hänet asiakkaan henkilöstöön ja asiakaspalveluun. Esihenkilö ja työntekijä tekevät yhdessä turvallisuuskävelyn työkohteessa.

Työntekijä saa perehdytyksen jälkeen tutorin, ohjaajan tai esihenkilön toimesta kohdekohtaisen menetelmäkoulutuksen, jonka aikana hänet opastetaan työssä tarvittavien välineiden, aineiden, koneiden ja menetelmien käyttöön.

Huomattava osa oppimisesta tapahtuu käytännön työtä tekemällä. Tutor tai ohjaaja opastaa kohdekohtaiseen työhön, toimii työntekijän tukena ja antaa työstä palautetta. Tärkeää käytäntöä jatketaan työsuhteen aikana.

Tuore esimerkki työtä tekemällä oppimisesta löytyy laivasiivouksesta, jossa hygieniaan liittyvät osaamistarpeet ovat kasvaneet entisestään koronapandemian vuoksi.
”Uudet henkilöt opetettiin tänä kesänä työn yhteydessä samalla kun siivottiin hyttejä. Sekä kouluttajamme että laivassa olevat groupleaderimme ohjasivat kussakin kerroksessa omaa porukkaansa. Opetus tapahtui käytännönläheisesti näyttämällä, tekemällä ja kannustamalla”, kertoo Merja Oljakka. Vastaava opetusmenetelmä on todettu toimivaksi muun muassa hotellisiivouksessa.

Erilaiset oppimisympäristöt jatkuvan oppimisen tukena

SOLissa on kehitetty työssäoppimista tukevia verkko-oppimisympäristöjä, joista löytyy paitsi monikulttuuriselle alalle oleellisia kuvallisia materiaaleja myös kännykän kautta katsottavia oppaita ja verkkokursseja sekä työkohdekohtaisia aineistoja. Talon omia tutoreita, ohjaajia ja kouluttajia kannustetaan jakamaan omaa osaamistaan työskentelyn lomassa samalla tavoin kuin koulutus- ja oppisopimuksissa.

Oljakka mainitsee erinomaisina toisilta oppimisen paikkoina työyhteisön erilaiset virtuaali- ja lähitilaisuudet, joissa keskustellaan työhön liittyvistä onnistumisista ja haasteista. SOLissa opitaan muiden kokemuksista ja käydään yhdessä läpi hyväksi koettuja käytäntöjä muun muassa talon sisäisissä kohdekohtaisissa valmennuksissa, tutor- ja ohjaajakoulutuksissa, esihenkilövalmennuksissa sekä SOLin kehityspäivillä.

Ohjaus avainasemassa

Jatkuvan oppimisen haaste on otettu SOLissa monipuolisesti vastaan. Pitkään osaamisen kehittämisen parissa työskennelleen Oljakan näkemys on, että oppiminen vaatii motivaatiota ja sinnikkyyttä. Ohjauksen tulee tukea ja kannustaa riittävästi ja monipuolisesti jatkuvaan oppimiseen työuran aikana. Laadukkaan ja riittävän ohjauksen merkitys on valtava riippumatta siitä, onko kyse uuden oppimisesta työssä vai esimerkiksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
”Moni asia on kiinni omasta halusta ja asenteesta sekä kyvystä olla ohjattavana ja oppia erilaisissa oppimisympäristöissä niin verkossa, koulun penkillä kuin työtä tekemällä”, summaa Oljakka.

Ajantasainen osaaminen yhteinen etu

SOL ja monet muut kiinteistöpalvelualan yritykset panostavat mittavasti sekä rahaa että aikaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. ”Työnantajien satsauksia ei välttämättä aina huomata”, harmittelee Oljakka. Hän toivoo, että monenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen tekee samalla työnantajien satsaukset jatkuvaan oppimiseen näkyvämmiksi ja peräänkuuluttaa yrityksille erityisesti pedagogista ohjaustukea.

Oljakka korostaa henkilökohtaisten osaamis- ja kehittymistavoitteiden ja niiden seurannan tärkeyttä työssä tarvittavan osaamisen hankkimisessa. Palvelualan toimijan näkökulmasta on tärkeää, että osaaminen, oli se sitten kertynyt työelämän arjessa tai erillisessä koulutuksessa, on ajantasaista ja täyttää asiakkaan odotukset. ”Parhaassa tapauksessa kyse on win-win-win-win -tilanteesta, jossa voittajana on työnantajan, työntekijän ja palveluja tilaavaa asiakkaan ohella koko yhteiskunta”, toteaa Merja Oljakka.

Tutustu Sitran Osaaminen näkyviin -kampanjaan.