Maan hallitus antoi 25.10. esityksensä ns. irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena myös Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti jäädyttävänsä toistaiseksi irtisanomiskiistaan liittyvät työtaistelu-uhkansa. Uuden lakiesityksen yksityiskohtaisia perusteluita työstetään seuraavaksi virkamiesvoimin ja kolmikantaisesti.

Lue PAMin tiedote.