Maan hallitus esittää eduskunnalle, että vuosilomalakiin tehdään EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimia muutoksia.

Jatkossa työntekijällä olisi oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta, tapaturmasta tai lääkärin määräämästä, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta. Vuosilomalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin ja lisävapaapäiviltä maksettavasta korvauksesta.

Lisäksi työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa koskevaa vuosilomalain säännöstä ehdotetaan muutettavaksi pidentämällä aikaa, jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2019.

Tutustu asiaan tarkemmin alla olevan sivun lopusta löytyvästä linkistä, jossa on luettavissa koko lakiehdotus.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta