Palvelualojen ammattiliitto PAMin ilmoittamat lakot 1.-2.2.2024 kiinteistöpalvelualan nimetyissä yrityksissä, lentoasemilla sekä muiden ammattiliittojen työtaisteluiden kohteena olevissa alan yritysten asiakaskohteissa vaikeuttavat kiinteistöjen talvikunnossapitoa.

Säävaihtelut ja ajoittaiset lumisateet ovat jo hankaloittaneet lumenaurausta, ja jos lumimyräkkä iskee juuri ennen lakkopäiviä tai lakkopäivien aikana, voi se vaikeuttaa muun muassa palo- ja pelastustoimen tehtäviä. Kriittisimpiä asiakaskohteita ovat esimerkiksi vanhusten palvelutalot ja terveysasemat. Ihmishenki voi olla vaarassa missä tahansa, joten kiinteistöjen ajoväylät ja pelastustiet tulee voida pitää auki myös lakon aikana.

Poliittiset työtaistelutoimet osuvat huonoimpaan mahdolliseen ajankohtaan ottaen huomioon nopeastikin vaihtuva lumitilanne, jonka hallinta osassa maata on haastavaa jopa täydellä miehityksellä, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén. Lisäksi yritysten työntekijöiden töihin pääseminen vaikeutuu tai jopa estyy kokonaan julkisen liikenteen lakkojen vuoksi.

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksiin ja yritysten asiakaskohteisiin kohdistuvat lakot aiheuttavat kohtuutonta haittaa alan yrityksille, asiakkaille ja tavallisille kansalaisille huomioiden, että yritykset eivät ole poliittisen lakon osapuolia ja joutuvat siten sijaiskärsijöiksi.  Lisäksi toimialan kannattavuus on heikko ja alan suhdannenäkymät ovat laskusuunnassa seuraten muiden alojen kehitystä jälkijättöisesti.

Kiinteistöpalvelualan työtä tehdään sekä julkisella sektorilla että laajalti muilla elinkeinoelämän toimialoilla. Tällä työllä turvataan yhteiskunnan toimivuutta, ja huolehditaan kiinteistöjen turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä käyttäjien viihtyisyydestä.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pia Gramén
040 820 7599