PAM on tänään ilmoittanut lakkoina järjestettävistä työnseisauksista, jotka koskevat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä työntekijöitä muiden ammattiliittojen asettamien, viikon 14 (1.4.-7.4.2024) kestävien, poliittisten työtaistelujen piirissä olevissa lakkokohteissa.

SAK:n liittojen ilmoittamat lakkokohteet löytyvät kootusti täältä.

Esimerkki: Teollisuusliitto on julistanut lakon kohteeseen X. Kyseisessä kohteessa työskentelee myös työntekijöitä, esim. kiinteistönhoitajia tai siivoojia, kiinteistöpalvelutehtävissä. Näissä töissä noudatetaan Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta (KITA-PAM). Kyseisessä kohteessa kiinteistöpalvelutehtävissä työskentelevä henkilö saattaa osallistua lakkoon.