Vuoden alusta Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajana aloitti ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Maria Pajamo. Hallituksen puheenjohtajana hän edustaa KITA:a myös Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n hallituksessa. Lisäksi hän toimii kahden yrityksen hallituksessa sekä Keskuskauppakamarin Osaavan työvoiman valiokunnassa. Maria on koulutukseltaan psykologi ja työyhteisösovittelija sekä vankkumaton hyvän työelämän puolestapuhuja.

– Työelämässä olen moneen otteeseen todennut hyvän johtamisen merkityksen liiketoiminnan menestyksen ja strategian toteuttamisessa, kertoo Maria, joka on työelämäkeskusteluissa profiloitunut johtamisen lisäksi puhumaan työhyvinvoinnista ja vastuullisuudesta kestävän työelämän rakentamisessa. Näiden teemojen eteen, liiketoimintastrategioita tukien, hän on 25 vuoden ajan työskennellyt konsulttiyhtiössä, asiantuntijaliiketoiminnassa, teollisuudessa sekä ennen ISS:lle tuloa hoiva-alan palveluliiketoiminnassa.

– Asiat, joiden puolesta puhun, linkittyvät suoraan siihen, että kiinteistöpalveluala, yli 100 000 ihmistä työllistävänä, on hyvin työvoimavaltainen ala. Roolissani KITAn hallituksen puheenjohtajana tavoitteeni on edistää työvoiman saatavuutta ja nuorten koulutusta alalle, jotta Suomen yli 600 miljardin euron kiinteistövarallisuus säilyy ja kehittyy.

Puheenjohtajakauden teemoina yhteistyö ja alan houkuttelevuuden lisääminen

Lähtökohdat puheenjohtajakaudelle ovat hyvät. – Meillä on juuri huolellisesti laadittu ja hyvin kiteytetty strategia, joka keskittyy siihen, miten saamme kiinteistöpalvelualasta houkuttelevan. KITAssa tehdään hyvää yhteistyötä kaikenkokoisten jäsenyritysten kesken ja tahtotila alan kehittämiseksi on yhteinen, kiittelee Maria ja lisää: – Lisäksi KITAn toimiston henkilökunnalla on merkittävät verkostot, vankka kokemus ja vahva erityisosaaminen alalta. Tätä kaikkea voidaan hyödyntää jäsenyritysten hyväksi.

Kysyttäessä millaisen KITAn hän jättää jälkeensä, ovat vastaukset selkeitä: – Haluan jatkaa yhteistyön tiellä ja vahvistaa sitä sekä jäsenyritysten välillä että KITAlle merkittävien sidosryhmien suuntaan. Toivon, että alasta on saatu houkuttelevampi, riittävän ja osaavan työvoiman saannissa on liikuttu askeleita eteenpäin ja työmarkkinaratkaisut ovat edistäneet joustavampaa työelämää, kertoo Maria ja jatkaa: – Meillä on jo nyt toimiala, jossa monimuotoisuutta ei pelkästään sallita, vaan tarvitaan ja vaalitaan. Haluan, että ihmiset erilaisilla kyvykkyyksillä, taustoilla ja elämäntilanteilla voivat löytää paikkansa alalta Elämisen ammattilaisina.