Uusi rakennusluokitus tähtää entistä parempaan tiedon laatuun ja yhdenmukaisuuteen eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Uutta on myös rakennusluokitin-työkalu, joka helpottaa uusien luokkakohtaisten kuvausten ja luokituksen soveltamista.

Rakentamisen tilaratkaisuissa ja -vaatimuksissa on tapahtunut paljon muutoksia sitten 1980- ja 90-luvun, jolloin rakennusluokituksen sisältöä on edelliset kerrat uudistettu. Tilojen omistajien ja käyttäjien vaatimukset tilojen toimivuudesta, laadusta ja muutosjoustavuudesta kasvavat koko ajan. Merkittävää kehitystä on tapahtunut mm. varastorakennusten ja palveluasumisen osalta.

Näin ollen rakennusluokituksen uudistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut luokituksen nykyaikaistaminen ja tämän päivän rakentamisen parempi huomioiminen.

Uusi luokitus ei kata tornitaloja ja monikäyttöisiä hybridirakennuksia. Luokitusta voidaan kuitenkin soveltaa hybridirakennusten osalta luokittelemalla sen tilat rakennusluokituksen eri luokkiin. Näin saadaan tietoa eri rakennusten sisältämien tilojen suhteellisista osuuksista rakennusluokittain. Tornitalot voidaan vuorostaan luokitella huomioimalla rakennusluokituksen lisäksi kerrosluku.

Lue Tilastokeskuksen uutinen kokonaisuudessaan

Tutustu myös:

Rakennusluokitus 2018

Rakennusluokitus 2018: Käyttäjän käsikirja

Rakennusluokitin, Tilastokeskus

Rakennusluokitin GitHub-palvelussa