SOL Palvelut ja Ammattiopisto Live hakevat ratkaisuja alan työvoimavajeeseen tiivistämällä yhteistyötään SOL-polku-oppimisympäristön avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2018 Invalidisäätiölle ammatillisen koulutuksen lisärahoitusta 75 opiskelupaikan verran eli yhteensä noin 2,15 milj. euroa. Opiskelijapaikat tarkoitettiin helpottamaan osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Akuutteja työvoiman saatavuusongelmia löytyy mm. puhtauspalvelualalta.

SOL-polku on osa uudistuvan ammatillisen koulutuksen toteutusta, jonka tavoitteena on oppimisen siirtäminen aitoihin työelämäkohteisiin. SOL-polussa Ammattiopisto Liven opiskelijat suorittavat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opintokokonaisuuksiaan, tutkinnon osia ja näyttöjä SOL:n työympäristöissä. Opiskelijat tekevät SOL:n asiakkaiden työkohteissa monipuolisia siivousalan tehtäviä uusia tutkinnon perusteita noudattaen SOL:n työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Lisätukea opintoihinsa opiskelijat saavat omalta opettajaltaan ja opiston ohjaajilta.

SOL-polun työnjako on selvä. Ammattiopisto Live tarjoaa opetuksen, työhönvalmennuksen, ruokailut ja vakuutukset. SOL tarjoaa aidot oppimisympäristöt, ammattilaiskoneet ja -välineet sekä työpaikkaohjaajan tuen. Tavoite on ammattiin valmistuminen ja työllistyminen, Invalidisäätiön Täältä töihin -strategian mukaisesti. Ammattiopisto Liven opiskelijoiden erityisen tuen tarve ei ole hidaste yhteiskuntavastuulliselle SOL:lle.

Lue juttu kokonaisuudessaan SOL Palvelujen sivuilta