Suomen Homesiivousliitto ry alkaa edistää homesiivousten laatua auditoimalla ja auktorisoimalla homesiivouspalveluiden tuottajia. Tavoitteena on parantaa alan hyvien käytäntöjen tuntemusta, jotta asiakkaat osaavat vaatia laadukkaita palveluita. Samalla paranee ammattitaitoisten toimijoiden mahdollisuus erottautua laadukkaalla toiminnalla.

Homesiivouksiin erikoistunut Poistoa Oy on teettänyt ensimmäisen homesiivouksen markkinaa ja käytäntöjä arvioineen kartoituksen Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin 104:ää kuntien ja valtion kiinteistöjen edustajaa sekä alan riippumattomia konsultteja.

– On hienoa, että niin monet halusivat vastata tutkimukseemme. Näin saimme riittävän otoksen, jotta voimme hyödyntää kerättyjä tietoja. Aihe on selvästi erittäin tarpeellinen eikä siitä ole kentällä tarpeeksi tietoa, sanoo Poistoa Oy:n yrittäjä ja Suomen Homesiivousliitto ry:n puheenjohtaja, rakennusterveysasiantuntija (RTA) Niina Kesti.

Siivouspalveluiden ostajaryhmissä suuria eroja

Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes kuntien homesiivouksista tehdään ilman riittävää alan ammattitaitoa, joko oman henkilöstön voimin tai siivousalan yrityksen toimesta, ilman erityistä homesiivousosaamista. Valtiolla tilanne on hieman parempi, vaikkakin valtion kiinteistöissä lähes neljännes homesiivouksista teetetään ulkopuolisilla tahoilla, joilla ei ole riittävää homesiivousosaamista.

Homesiivouksen ostajien edelläkävijöitä ovat useimmiten valtion kiinteistöjen hallinnoijat. Alueellisesti edelläkävijöitä ovat Tampere ja Turku. Pääkaupunkiseutu on jopa muuta Suomea jäljessä.

Kirjavat toimintatavat johtuvat suurelta osin palveluntuottajien riittämättömästä ammattitaidosta ja minimiosaamisen takaavan lainsäädännön puuttumisesta. Osin kysymys on myös ostajatahojen riittämättömästä homesiivouksen ymmärryksestä.

– Yllättävintä tutkimustuloksissa oli, että kunnissa tehdään niinkin paljon homesiivousta ilman erityisosaamista, Kesti sanoo. Palveluntuottajien pitäisi pystyä todentamaan, että heillä on riittävä koulutus mikrobeihin ja rakenteisiin, puhtausalan erityiskohteiden osaaminen on ehdoton edellytys. Homesiivous tarvitsee myös viranomaistahojen sääntelyä. Uusi Suomen Homesiivousliitto toki pyrkii osaltaan parantamaan yleistä tietoisuutta.

Suomen Homesiivousliitto toivoo runsaasti uusia jäseniä

Valvonnan tarpeeseen vastaa alan yritysten syyskuussa perustama Suomen Homesiivousliitto ry. Liittoon kuuluvat yritykset auditoidaan ja auditoinnin perusteella niille voidaan myöntää auktorisoidun homesiivousyrityksen status.

Suomen Homesiivousliitto ry:n perustajajäsenet ovat Poistoa Oy, JK Mikrobitekniikka Oy ja Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy. Jäseneksi voi hakea ottamalla yhteyttä Suomen Homesiivousliiton puheenjohtajaan, Niina Kestiin. Hakuprosessissa selvitetään, onko yrityksellä riittävästi osaamista ja resursseja homesiivousten tekemiseen. Uudet jäsenyritykset toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.

Lisätietoja:
Niina Kesti, niina.kesti@poistoa.fi, p. 045 322 4995
www.suomenhomesiivousliitto.fi