Suunnittelun ja rakentamisen osuus kiinteistön elinkaaren kustannuksista on murto-osa verrattuna rakennuksen käytönaikaisiin kustannuksiin. Harvemmin kuitenkaan pohditaan rakennusten suunnittelun ja teknisten ratkaisujen vaikutusta asumis- ja käyttökustannusten synnyssä. Kiinteistöalan pitkäaikainen vaikuttaja, Lännen Palveluyhtiöiden toimitusjohtaja ja Kiinteistötyönantajien hallituksen jäsen Harri Järvenpää tuo blogikirjoituksessaan konkreettisesti esiin niitä paikkoja, joihin olisi mahdollisuus vaikuttaa jo suunnittelupöydällä. 

Asumiskustannuksista käytävissä keskusteluissa nousevat yleensä esille verotukseen liittyvät asiat. Erilaisten verojen ja maksujen osuus kiinteistöjen asumis- ja käyttökustannuksista onkin muodostunut merkittäväksi. Varsinkin viime vuosina asumiskustannusten nousu on ollut selvästi muuta hintatason nousua korkeampaa.

Harvemmin on pohdittu rakennusten suunnittelun ja teknisten ratkaisujen vaikutusta kiinteistön elinkaaren mittaisiin asumisen- ja käytönaikaisiin kustannuksiin. Suunnittelun ja rakentamisen osuus kiinteistön elinkaaren kustannuksista on vain murto-osa verrattuna käytön kustannuksiin. Tekniset laitehankinnat ja materiaalivalinnat vaikuttavat tietenkin rakentamisen kustannuksiin. Hankintahinnaltaan hieman kalliimmilla ratkaisuilla saadaan usein käytönaikaista kustannusta pienennettyä. On kuitenkin monia asioita, joilla myös rakentamisen kustannustasoa nostamatta ja asumis- tai käyttömukavuutta heikentämättä käytönaikaiset kustannukset saadaan suunnitellusti pidettyä kohtuullisempina.

Merkittävimmät käyttökustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat energiatekniset laitteet sekä mahdollisuus toteuttaa kiinteistöjen säännönmukainen huolto ja kiinteistöpalvelut kustannustehokkaasti.

Rakennusmateriaalien huoltotarve, piha-alueiden puhtaanapidon ja hoidon toteuttaminen (esim. pihasuunnittelu, kasvillisuuden sopivuus, lumenläjitys, aidat, väylät, kattamattomat portaikot, valaistus, lumen pudotustarve katolta) sekä rakennuksen tekniset järjestelmät (esim. huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit, digitaaliset lukitusjärjestelmät, LVIS-järjestelmien käytettävyys ja huolto, vesikalusteet) ovat selkeitä käyttökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin hyvällä suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Kiinteistöpalvelujen eri laitejärjestelmien osalta olisi mahdollista luoda kokonaisuus, jossa sähköisten huoltokirjojen lisäksi palvelua voitaisiin valvoa teknisillä järjestelmillä. Tällöin varmistettaisiin hoidon ja huollon tehtävien vaadittava ja sovittu toteutuminen, joka osaltaan varmistaisi rakennusosien teknisten käyttöikien toteutumisen. Lopputuloksena asumis- ja käyttökulut pysyisivät kohtuullisina koko elinkaaren ajan.

Voisiko näistä ajatuksista löytyä rakentajille sellainen kilpailuetu, jota myös potentiaaliset asuntojen tai tilojen hankkijat arvostavat? Kuka uskaltaa luopua vakiintuneesta tavasta? Kuka oikeasti koppaa pallon ja sitoutuu tosissaan? Voimme olla osaltamme mukana.

 

Harri JärvenpääHarri Järvenpää
toimitusjohtaja, Lännen Palveluyhtiöt Oy
Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen

 

 

 

Kirjoitus on julkaistu alun perin Lännen Palveluyhtiöiden asiakas- ja sidosryhmälehdessä.