Kiinteistöpalvelualan näkymät ovat vähän aiempaa vahvemmat ja hiukan myönteisemmät kuin palveluissa keskimäärin. Tämä selviää alan tuoreesta talouskatsauksesta. Suhdannetilanne on kohentunut hieman ollen kuitenkin yhä alle keskimääräisen. Nyt vauhditusta saattaa olla tulossa, kun useimmilla aloilla on kasvun merkkejä. Yritysten odotetaan lisäävän sekä osa- että kokoaikaista henkilöstöään.

Alan liikevaihto on lisääntynyt tasaisesti, reilut 4 prosenttia vuodesta 2015. EK:n tuoreessa suhdannebarometrissa kiinteistöpalvelujen näkymät paranivatkin muita palvelualoja enemmän. Myös suhdannetilanne koheni, vaikka alan myyntiodotukset lähikuukausille lopahtivat. Kiinteistöpalveluissa kasvu on jatkunut pikemminkin suhdanteista riippumatta kuin niiden ansiosta.

”Kiinteistöpalveluala ei ole aivan niin suhdanneriippuvainen kuin moni muu toimiala. Kiinteistöjä täytyy joka tapauksessa hoitaa kaikissa taloudellisissa suhdanteissa”, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Lähes puolet yrityksistä arvioi lisäävän henkilöstöään

Kiinteistöpalveluala ja sen työllisyys ovat kasvaneet merkittävästi viimeiset neljä vuosikymmentä. Vuodesta 1975 alan työllisyys on kohonnut 2,6-kertaiseksi, kun koko palvelusektorin työllisyys on samana aikana noussut vain 1,6-kertaiseksi. Koko kansantaloudessa työllisyys on lisääntynyt 40 vuodessa vain 7,6 prosenttia. Kehityskulku kuvastaa kansantalouden rakenteellista muutosta: palvelutuotannon lisääntyessä myös työllisiä on siirtynyt muilta sektoreilta palveluihin.

Vuonna 2016 alan työllisyys heikkeni hetkellisesti kolme vuotta kestäneen vahvan kasvukauden jälkeen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa yli 40 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista arvioi kuitenkin lisäävän henkilöstöään vuonna 2017. Vähennystä harkitsevia oli vain prosentti. Lisäystä odotetaan sekä osa- että kokoaikaiseen henkilöstöön.

Rekrytointivaikeuksista raportoi noin 85 prosenttia yrityksistä. Yleisimpinä syinä olivat pula hakijoista ja toisaalta hakijoiden osaamisen soveltuminen työelämän tarpeisiin.

Yksityinen kiinteistöpalveluala työllistää noin 90 000 henkilöä. Henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan yli 90 prosenttia on vakituisissa työsuhteissa. Yli 60 prosenttia on vakituisia kokoaikaisia työntekijöitä ja vakituisia osa-aikaisia työntekijöitä on vajaa kolmannes. Vain 6 prosenttia on määräaikaisissa työtehtävissä. Niin ikään vuokratyön osuus on vain reilu prosentti.