Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa on raportti kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista. Raportin tarkoituksena on tuottaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta.

Nyt julkaistu Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2017 -raportti on tilastollinen päivitys vuonna 2016 valmistuneelle toimiala- ja suhdanneraportille, jonka pohjana oli kymmenen vuotta sitten valmistunut Kiinteistöpalvelut ry:n (nyk. Kiinteistötyönantajat ry) ja Invest in Finlandin teettämä selvitys.

Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja perusfaktapakettina, kun laaditaan kiinteistöalaa koskevia toimenpide-ehdotuksia. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Lith Consulting Group).