Siivous- ja kiinteistöhuoltoyritysten kasvuodotukset lähikuukausille ovat hieman aiempaa varovaisemmat, selviää kiinteistöpalvelualan tuoreesta talouskatsauksesta.

Suhdannenäkymät ovat vaihdelleet viime kuukausina, mutta epävarmoista näkymistä huolimatta alan suhdannetilanne on keskimääräisellä tasolla. EK:n tuoreimman suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalveluiden myynnin ja henkilöstömäärän kasvu kuitenkin hidastui syyskuussa. Liikevaihdon kehityksessä muut palvelut ovat niin ikään kirineet kiinteistöpalveluiden ohi.

Kansantaloudellinen merkitys kasvanut

Suomen talous kärsi odotettua enemmän finanssikriisistä, mikä heijastui erityisesti teollisuuteen. Kiinteistöpalveluissa ennen kriisiä alkanut kasvutrendi jatkui myös kriisin jälkeen.

– Kiinteistöpalveluala ei kärsi suhdannevaihteluista samalla tavalla kuin esimerkiksi rakentaminen, jossa nähdään suuria nousuja ja laskuja. Toisaalta muiden toimialojen tilanne heijastuu kiinteistöpalveluihin aina pitkällä aikavälillä, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Kiinteistöpalvelualan kansantaloudellinen merkitys on niin ikään koko ajan kasvanut. Alan osuus bruttokansantuotteesta on kohonnut muita palvelualoja nopeammin ja ero tehdasteollisuuteen, rakentamiseen ja alkutuotantoon on tälläkin hetkellä suuri. Myös alan tuotoksen volyymi asettuu pitkällä aikavälillä alojen välisen vertailun kärkeen.

Työllisyyskehitys pysyy hyvänä

Alan työllisyys kasvoi edelleen vuonna 2016, toisin kuin työllisyyskehityksen kuukausitarkasteluun perustuva aineisto antoi alkuvuodesta ymmärtää. Vuodesta 1975 alan työllisyys onkin kasvanut 2,6-kertaiseksi eikä kasvutrendissä näy pitkällä tähtäimellä laantumisen merkkejä. Kasvunäkymiä varjostavat kuitenkin yritysten rekrytointivaikeudet.

Alan palkkakehitys on ollut pitkään tasaisessa nousussa ja kasvanut samansuuntaisesti liikevaihdon ja henkilöstömäärän kanssa.