Kiinteistötyönantajat vaati työtuomioistuinta vahvistamaan, että koeajan enimmäispituus työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan olisi 1.1.2017 muuttuneen työsopimuslain mukainen, eli enintään kuusi kuukautta, ja koeaikaa voitaisiin pidentää uudessa työsopimuslaissa säädetyissä perhevapaa- ja työkyvyttömyystilanteissa. Työtuomioistuin kuitenkin hylkäsi kanteen.

Lue lisää jäsenextrassa