Kattojen tilannetta on syytä tarkkailla läpi talven etenkin riskikohteissa.

Viime päivien voimakas lumisade on ehtinyt jo paikoin kerryttää katoille lunta, ja kattojen tilannetta on syytä tarkkailla läpi talven etenkin riskikohteissa. Lumen putoaminen riippuu monesta eri luonnonilmiöstä sekä kattorakenteesta, -mallista ja -materiaalista. Lisäksi talojen rakenteista tuleva lämpö voi sulattaa lunta katoilla aiheuttaen vaaratilanteita. Jos kiinteistön kattoräystäille on muodostunut jäätä aiempina vuosina, lumet tulee poistaa säännöllisesti.

Vastuuta ei voi siirtää

Omistajan vastuuta kiinteistön turvallisuudesta ei voi siirtää, mutta kiinteistöhuoltoyhtiöt voivat hoitaa kattojen lumi- ja jäätilanteen valvontaa, jos siitä on huoltosopimuksessa erikseen sovittu. Sopimuksessa on määriteltävä tarkasti, miten ja milloin valvonta toteutetaan, sillä palveluntoimittajalla on vastuu töiden suorittamisesta ainoastaan huoltosopimuksen mukaisesti.

Poikkeavissa olosuhteissa kiinteistöjen omistajilta ja näiden edustajilta edellytetään valppautta ja hyvää yhteistyötä kiinteistöpalveluyritysten kanssa. Äkillinen lumentulo tarkoittaa sitä, että huoltoyhtiöillä on kiire, eikä täydestä miehityksestä huolimatta joka paikkaan ehditä heti. Tällöin kiinteistön omistajan on taattava turvallinen liikkuminen kiinteistön alueella. Myös jokaisella kiinteistön alueella liikkuvalla on itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan eikä siten esimerkiksi vaarasta kertovia suojapuomeja saa siirtää.

Työturvallisuus taattava

Kiinteistötyönantajat muistuttaa, että kiinteistön omistajalla on myös vastuu katon kunnosta ja asianmukaisista turvalaitteista. Työturvallisuus, katolle pääsy ja siellä liikkuminen, pitää olla suunniteltu kaikissa sääolosuhteissa.

Huolta aiheuttavat erityisesti vanhat ja huonokuntoiset kattosillat sekä turvatuotteiden kuten esimerkiksi lumiesteiden vääränlainen asennus. Työturvallisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Ohikulkijoiden turvallisuudesta on myös huolehdittava. Lumenpudotuksen aikana alue tulee eristää ja osoittaa jalankulkijoille turvallinen kulkureitti.