Uudenmaan ELY-keskus on 21.5.2024 tekemällään päätöksellä poistanut siivousalan ammatit Uudenmaan alueellisesta työlupalinjauksesta. Päivitetty linjaus on voimassa 1.6.-31.12.2024. Valtakunnalliset työvoimapalvelut järjestää infotilaisuuden asiasta verkossa 6. kesäkuuta 2024.

Työntekijän oleskeluluvassa saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että TE-toimisto arvioi, onko kyseisellä alalla ja ammatissa saatavilla riittävästi paikallisia työntekijöitä, jotka voisivat täyttää kyseisen työpaikan tarpeet. Saatavuusharkinta pyrkii varmistamaan, että ulkomaalaiselle työnhakijalle myönnetään työlupa vain silloin, kun paikalliset työnhakijat eivät kykene täyttämään työnantajan tarvetta.

ELY-keskuksen alueelliset työlupalinjaukset

Alueellisissa työlupalinjauksissa ilmoitetaan ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut. Linjauksessa listattujen alojen kohdalla TE-toimiston on mahdollista puoltaa työntekijän oleskelulupaa alueella ilman työvoiman saatavuusselvitystä.

Työnantajan on tarkistettava työlupalinjauksesta, minkälainen työmarkkinatilanne työntekopaikkakunnalla on, ennen kuin hän ryhtyy suunnittelemaan työntekijän palkkaamista Suomen ja EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Alueelliset linjaukset päivitetään kuuden kuukauden välein. Uudenmaan aluellinen työlupalinjaus 1.6.-31.12.2024.

Infotilaisuus 6.6.2024

Valtakunnalliset työlupapalvelut järjestävät KITAn jäsenyrityksille saatavuusharkintamenettelyyn liittyvän infotilaisuuden torstaina 6.6. klo 10–11. Linkki verkkotilaisuuteen toimitetaan toukokuun jäsenkirjeessä.

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköpostitse osoitteella satu.lappi@te-toimisto.fi.

Kiteytetyt ohjeet työnantajalle työntekopaikkakunnan linjauksen tarkistamiseen

  • Työpaikkaa ei lähtökohtaisesti tarvitse avata työmarkkinatori.fi-sivustolle, jos ammattiala on mainittu ELY-keskuksen alueellisessa linjauksessa.
  • Jos ammattialaa ei ole mainittu ELY-keskuksen alueellisessa linjauksessa, työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta tyomarkkinatori.fi-sivuille vähintään kahden viikon ajaksi, jotta TE-toimisto voi selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta.
  • Jos sopivaa työvoimaa ei ole löytynyt hakuajan päätyttyä, työnantaja voi edetä ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupahakemusprosessissa. Työnantajan selvitys rekrytoinnista on liitettävä mukaan työntekijän oleskelulupahakemukseen.

Kaikki alueelliset työlupalinjaukset sekä ohjeet linjauksen tarkistamiseen löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.