Kehysriihen päätösten mukaisesti hallituksen leikkauslistalla on kotitalousvähennyksen supistaminen 100 miljoonalla eurolla vuodessa 2025 alkaen. Hallituksen esitys asiasta on näillä näkymin tulossa lausunnolle kesäksi.

Pääministeri Orpon hallituksen leikkauslistalla on kehysriihen päätösten mukaan muun muassa kotitalousvähennyksen supistaminen 100 miljoonalla eurolla vuodessa 2025 alkaen.  Asia on valmistelussa, eikä vähennyksen kohdentumisesta ole vielä tarkkaa tietoa. Hallituksen esitys on näillä näkymin tulossa lausunnolle kesäksi ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Esillä olleiden tietojen mukaan toteutusvaihtoehtoja olisi kolme: kotitalousvähennyksen omavastuuosuuden korotus, korvausprosentin alennus tai enimmäismäärän (euromäärä) alentaminen. Lopullinen ratkaisu voi pitää sisällään kaikki tai muutaman edellä mainituista vaihtoehdoista. Todennäköisin vaihtoehto on hallituslähteiden mukaan se, että enimmäismäärää ja korvausprosenttia alennettaisiin.

Yleisperiaatteena lienee kuitenkin se, että sopeutus kohdistetaan mahdollisimman lineaarisesti kotitalousvähennykseen. Ratkaisusta haetaan myös mahdollisimman oikeudenmukaista, sillä kotitalousvähennys halutaan kuitenkin säilyttää monille houkuttelevana vaihtoehtona ja sen merkitys esimerkiksi ikäihmisille ja perheille ymmärretään. Myös harmaan talouden torjuntaan ja pk-yritysten työllistämiseen kotitalousvähennyksellä on merkittävä vaikutus.