Pia on toiminut Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtajana pian 15 vuotta ja vastaa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta sekä alan kehittämisestä. Lisäksi hän hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä johtaa yhdistyksen toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pian tehtävänä on valmistella hallituksen ja valiokuntien kokoukset sekä esitellä niissä käsiteltävät asiat. Myös hallinnon kokousten päätösten toimeenpano kuuluu Pian tehtäviin.

KITA:an Pia ajautui hieman sattumalta, sillä hän laittoi työhakemuksen edeltäjänsä suosituksesta, kun tapasivat Pian silloisen työn merkeissä. Ennen järjestömaailmaan siirtymistä Pia työskenteli isossa rakennusalan konsernissa kiinteistö- ja talotekniikkayrityksen henkilöstö- ja lakiasiainjohtajana, jolloin mm. työehtosopimukset sekä kilpailu- ja hankintalakiasiat urakkasopimuksineen ja yse-ehtoineen sekä yrityskaupat tulivat hyvinkin tutuiksi. Ennen kiinteistö- ja rakennusalalle siirtymistä Pia toimi mm. asianajajana.

Edunvalvonnan tahti on kiihtynyt ja asioiden kirjo laajentunut

Toimitusjohtajan vastuulle kuuluu laajojen verkostojen ylläpitäminen ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen sekä niistä viestiminen.  Pääpaino KITA:n edunvalvonnassa on vuosille 2020-2023 hyväksyttyjen strategisten teemojen ja tavoitteiden edistämisessä, joskin näiden ulkopuolella on myös paljon asioita meneillään, joita seurataan ja joihin vaikutetaan tarvittaessa.

-Tärkeimmät verkostoni koostuvat kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoista, EK:n liittoyhteisöstä sekä tes-neuvottelukumppaneista PAM:ista ja PRO:sta. Lisäksi tärkeitä kontakteja ovat virkamiehet, poliittiset päättäjät, median edustajat sekä monien muiden toimialojen yhteistyö- ja sopimuskumppanit.

-Edunvalvonnan tahti on kiihtynyt ja uudet teemat ovat nousseet esiin isojen maailmanlaajuisten kehitystrendien kuten digitalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä. Nyt vielä korona on tuonut omat uudet haasteensa. EU:sta tulee direktiiviä ulos jatkuvalla syötöllä, mikä näkyy yrityslainsäädäntömuutosten laajana kirjona.

Pian mielestä parasta työssä on sen vaihtelevuus ja itsenäisyys. Päivät ovat harvoin samanlaisia ja koskaan ei tiedä, mikä alan asia putkahtaa julkisuuteen juuri silloin, kun sitä vähiten odottaa.

-Koko ajan oppii uutta, mikä on hyvä asia, koska silloin pysyy ajan hermoilla ja mukana kehityksessä.

Työmarkkinat muuttuvat hyvin hitaasti

Haastavimpana Pia kokee edelleen tes-neuvottelut, koska ne yllättävät kerta toisensa jälkeen vaikka suurempia muutoksia työmarkkinoilla ei vielä ole nähty.

Siirtyminen yritysmaailmasta järjestömaailmaan oli Pialle aluksi jonkinlainen shokki silmissä vilisevine sanalyhenteineen ja toimintakulttuurimuutoksineen. Ensimmäiset tes-neuvottelunsa Pia koki riipaisevana, kun lillukanvarsia hinkattiin päivätolkulla ja raha-asiat neuvoteltiin viimeisillä minuuteilla. Marssijärjestys tuntui nurinkuriselta aiempiin yrityskauppa- ja sopimusneuvotteluihin verrattuna. Mutta melko pian sitä sopeutui täysin uuteen maailmaan.

-Isoin asia työmarkkinarintamalla on ollut kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevien työehtosopimusten palkkausjärjestelmien yhdistäminen sekä nk. ansiokehitysohjelman neuvotteleminen PAM:in kanssa vuosina 2007-2009.

Alkuun työehtosopimusneuvottelut käytiin liittokierroksina, vuonna 2011 siirryttiin takaisin keskitettyihin ratkaisuihin, joista palattiin jälleen liittokierroksiin vuonna 2017.

Vapaa-aikaa Pia viettää Etelä-Karjalassa Savitaipaleella, josta hänet löytää usein viikonloppuisin jonkun pikku ”projektin” parista. Kädessä pysyy niin raivaussaha kuin hiomakonekin sekä muut asennustyökalut.  Pian motto kuuluukin ”ihminen osaa tehdä mitä vain, jos haluaa”. Pia rentoutuu pitkillä kävelylenkeillä ja joogasalilla sekä talvisin hiihtoladulla ja laskettelurinteessä.

Toivotan jäsenyritysten edustajat lämpimästi tervetulleiksi 28.10. Kuopioon vuosikokoukseemme oheistapahtumineen verkostoitumaan sekä vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia toimialan näkymistä ja kehittämistarpeista.