Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä

Työnantaja voi nyt saada työ- ja elinkeinotoimistolta työllistämispalkkion, jos palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkion suuruus on 4 000 euroa, ja se on työntekijäkohtainen kertapalkkio. Palkkiomallia kokeillaan ajalla 1.1. – 30.6.2019.

Kenelle palkkio myönnetään?

Palkkio voidaan myöntää elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea henkilön palkkauskustannuksiin aikaisintaan 1.9.2018 alkaen. Lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • palkkatuen suuruus on 40 % tai 50 % pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen palkkauskustannuksista
  • työsuhde on solmittu 1.1.2019 jälkeen ja se on toistaiseksi voimassa oleva heti palkkatuetun työn alkaessa
  • TAI työsuhde on alkanut määräaikaisena aikaisintaan 1.9.2018 ja se muutetaan aikaisintaan 1.1.2019 toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen
  • työaika on yli  80% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työtekijän enimmäistyöajasta.

Miten työllistämispalkkiota haetaan?

Palkkiota tulee hakea TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Lisätiedot: TE-palvelut – Työnantajalle/Yrittäjälle – Tukea rekrytointiin – Työllistämispalkkio

Lue myös: Työllistämispalkkio edistämään työllisyyttä