Jatkossa työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus neljän viikon palkalliseen vapaaseen sairaudesta, tapaturmasta tai lääkärin määräämästä, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta. Vuosilomalakiin lisättiin säännös oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Lisäksi säädetään lisävapaapäiviltä maksettavasta korvauksesta.

Lisäksi työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohta pitenee.

Laki tulee voimaan 1.4.2019.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Tarkemmat ohjeet lain soveltamisesta Jäsenextrassa.