Tilastokeskus ennustaa, että työikäinen väestö vähenee Suomessa noin 40 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Työn tarjonta siis laskee, ja avuksi tarvitaan maahanmuuttoa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan arviot työvoiman maahanmuuton tarpeesta liikkuvat vuositasolla noin 20 000 henkilössä riippuen ennen kaikkea kotimaisen työvoiman saatavuudesta. Teknologiateollisuus ry:n mukaan tarve on yli 50 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä.

Ulkomaisen työvoiman kasvava tarve on tiedostettu myös yrityksissä. OP:n suuryritystutkimuksen mukaan peräti 81 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä näkee työperusteisen maahanmuuton mahdollisuutena omalle liiketoiminnalleen.

Suuryritystutkimuksen vetäjä, Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila arvioi, että ulkomaisten työntekijöiden tarve korostuu erityisesti suuryrityskentän ääripäissä.

– Ulkomaisia työntekijöitä kaivataan eniten työvoimavaltaisilla palvelualoilla, joissa tarvitaan paljon etulinjan tekijöitä ja osaajia.

 

Lue Markku Rimpiläisen kirjoittama juttu kokonaisuudessaan OP.mediasta