EK:n uusimman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on parantunut vuoden 2017 alussa. Viime vuonna alkanut käänne vauhdittui kaikilla päätoimialoilla. Parannuksesta huolimatta palvelualojen yritykset kuvaavat suhdanteitaan aavistuksen keskimääräistä heikommiksi, kun taas teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteiden arvioidaan parantuneen jo vähän yli keskimääräisen.

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat myös aiempaa vahvemmat. Nousun ennustetaan jatkuvan, ja Suhdannebarometrin vastaajayritykset ennustavat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan melko ripeästi lähikuukaudet. Myös henkilöstöä lisättäisiin vähän.

EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 kesän ja syksyn aikana. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Suhdanteiden koheneminen jatkuu

Koko elinkeinoelämän yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vahvistui huhtikuussa. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan paranevan kesän ja syksyn 2017 aikana.

Suhdannenäkymät olivat melko samankaltaiset kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden saldoluku vahvistui huhtikuussa lukemaan +13 (tammikuussa +7). Rakentamisen suhdannenäkymät olivat tasolla +19 (tammikuussa myös +19) ja palvelualojen odotukset nousivat puolestaan lukemaan +20 (tammikuussa +13).

Tilauskanta parantunut ja tuotanto kasvussa

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi tuntuvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja selvän kasvun ennustetaan jatkuvan myös loppukeväällä. Tilauskanta on parantunut, ja sitä kuvataan jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi. Rakentamisessa tilausten määrään ei ennusteta juuri muutoksia ja tilauskanta on tavanomaisella tasolla.

Kaikilla päätoimialoilla tuotannon ja myynnin kasvu on kiihtynyt tammi−maaliskuun aikana. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan melko ripeänä.

Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Huhtikuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 74 prosentilla vastaajista (tammikuussa 73 %).

Elpymisestä huolimatta osa yrityksistä kokee kysynnän vaimeaksi

Työvoiman määrä on kasvanut loivasti sekä teollisuudessa, rakentamisessa että palvelualoilla. Myös seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla kaikkien päätoimialojen henkilöstö kasvaisi aavistuksen.

Kannattavuusodotukset ovat kokonaisuutena melko myönteiset. mutta hajontaa yritysten välillä esiintyy. Keskimäärin kannattavuus kuitenkin vahvistuisi kaikkien päätoimialojen yrityksillä.

Kysynnän kuvataan vahvistuneen, mutta riittämätön kysyntä on silti ongelmana monilla yrityksillä. Koko vastaajajoukossa noin joka neljäs yritys kertoi heikosta kysynnästä. Rekrytointivaikeudet ovat jo melko yleisiä erityisesti rakentamisessa ja palvelualoilla. Rahoituksen saatavuus oli ongelma vain harvoissa yrityksissä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 285 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 260 000 henkilöä.