Malttamattomimmat kesätyöntekijät ja harjoittelijat jo odottelevat sormet syyhyten päästäkseen tositoimiin pitkän opintovuoden jälkeen. Kesätyöt ja harjoittelupaikat ovat nuorten tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita. Ne ovat osa koulutukseen liittyvää harjoittelua, mutta monelle myös mukava lisä toimeentuloon seuraavan lukuvuoden ajaksi. Työyhteisössä toimiminen antaa nuorelle monella tavalla eväitä tulevaisuutta varten; kypsyyttä, motivaatiota, työelämäntaitoja ja lisäksi näkemystä opiskeluun.

Meillä Lännen Palveluyhtiöllä Tampereella (tytäryhtiöt Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, Lännen Siivouspalvelu Oy ja Lännen Isännöintipalvelu Oy) kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden työllistämisellä on pitkät perinteet – yhtä pitkät kuin yrityksen historia eli 15 vuotta. Toimintamme kasvettua myös kesätyöntekijöiden määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2016 kesätyöntekijöitä oli yli 70 ja tälle vuodelle on sovittu jo yli 80 kesäajan työsuhdetta. Olemme myös panostaneet kesäajan rekrytointiin. Haastattelemme kaikki hakijat normaalien haastattelujen lisäksi järjestämissämme kahden päivän mittaisissa rekrytoreissa. Näin nuorille syntyy heti alkuun vaikutelma, että heidän panoksensa on tärkeä. Sekä työnantajaa että esimiehiä kiinnostaa aidosti hakijoiden asenne ja se, miten hakijat suhtautuvat niihin vaatimuksiin, joita työelämä ja työtehtävät heiltä edellyttävät, työturvallisuus huomioiden.

Kesätyöntekijät ovat meille korvaamattomia loma-aikojen sijaisuuksien hoidossa sekä kesäkauteen liittyvissä ohjatuissa piha-, viher- ja korjaustöissä. Ilahduttavaa onkin, että yrityksemme menestyi varsin hyvin Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan parhaita työnantajia mittaavassa kisassa. Menestystä mitattiin kesätyöntekijöille tehdyllä verkkotutkimuksella, jossa työnantajia arvioitiin mm. työnhakuprosessin, perehdytyksen, työtehtävien mielekkyyden ja tasapuolisuuden perusteella. Tutkimuksesta kävi mm. ilmi, että valtaosa kesätyöntekijöistämme aikoi hakea Lännen Palveluyhtiöihin töihin myös seuraavalle kesälle.

Toivottavasti mahdollisimman moni kesätyöntekijöistämme valitsee myös työuransa kiinteistöpalvelualalla. Kiinteistöpalvelualalle on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman lukuisa joukko nuoria pääsisi tutustumaan alaan. Ala tarjoaa monia mahdollisuuksia ja sitoutuneelle myös turvatun työuran. Haasteellisia tehtäviä löytyy kaikille koulutusasteille, myös korkeammin koulutetuille.

Harri Järvenpää
toimitusjohtaja, Lännen Palveluyhtiöt Oy

Harri Järvenpää