Maailmantalouden suhdanne kohtaa paraikaa poikkeuksellisen suurta epävarmuutta kaikilla päätalousalueilla. Tämä heijastuu myös Suomeen. EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet kaikilla päätoimialoilla. Suhdannenäkymiä mittaavat saldoluvut ovat painuneet jo lähelle finanssi-, euro- ja koronakriisin tasoja.

”Venäjän hyökkäyssodan myötä Suomen kasvuennusteet tälle vuodelle puolittuivat kolmesta prosentista reiluun prosenttiin. Alkuvuonna talouskehitys on ollut vahvaa, joten ennusteiden toteutuminen huomioi jo varsin merkittävän talouden hidastumisen. Yritysten tuoreet arviot kertovat Suomen talouden jarruttavan voimakkaasti eikä taantumakaan ole poissuljettu”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Synkkenevästä näkymästä huolimatta yritysten suhdannetilanne on kokonaisuutena pysytellyt vielä siedettävänä. Tilauksia on riittänyt, tuotanto ja myynti ovat kasvaneet pitäen yllä myös henkilöstömäärien kasvua. Kovan kustannusten nousun arvioidaan iskevän kuitenkin yritysten kannattavuuteen.

”Vaikutukset näkyvät yrityskentässä ennen kaikkea materiaali- ja energiapulan kärjistymisenä sekä sitä myötä kohonneina kustannuksina, jotka heijastuvat etenkin rakentamiseen ja teollisuuteen. Palveluiden puolella on palauduttu koronasta, mutta kasvu hirttää kiinni pulaan osaavasta työvoimasta. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi logistiikan puolella”, Pakarinen summaa.

Kuluttajien mielialat heijastuvat myös yritysten näkymiin

Sodan ja energian hinnan tuoma epävarmuus on näkynyt etenkin kuluttajien mielialoissa. Laskusuhdannetta lähestytäänkin kuluttajia lähellä olevien toimialojen kuten rakentamisen ja kaupan siivittämänä.

”Rakentaminen kokee jo laskusuhdannetta, sillä tuotanto-odotukset ovat romahtaneet ja henkilöstö vähenee. Palveluissa tapahtuu myös hiipumista ja riittämätön kysyntä alkaa nostamaan päätään. Teollisuudessa suhdannetilanne on vielä kantanut, mutta tilausten ja tuotannon kasvu on sielläkin taittumassa”, Pakarinen toteaa.

Tutustu:
EK:n Suhdannebarometri, heinäkuu 2022
Toimialakatsaukset
Aluekatsaukset