31.5.2022 pidetyn ratkaisupajan teemana oli omadata – henkilön oman tiedon hyödyntäminen opinto- ja työelämäpoluilla. Ratkaisupajassa otettiin lähtökohdaksi omadata ja sen valjastaminen rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmiin.

Alla koostetta syntyneistä ratkaisuehdotuksista.

1. Aiemman osaamisen tunnistaminen

Osaaminen kertyy monista puroista, ja se on välillä vaikeasti hallittavissa ja sanoitettavissa. Tietojen rakenteistaminen ja yhdenmukaistaminen auttaisi oppijan polun tukemisessa ja resurssien kohdentamisessa.

Koettiin, että oman aiemman osaamisen täydentäminen tutkinnoksi olisi kannattavaa. Keskiössä olisi aiemmin tunnistetun osaamisen hyödyntäminen, omadata ja järjestelmien kohdennetut ehdotukset, omadata luvitukset ja suoritetut opinnot.

Ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa ja kansallisia sanastotöitä. Ratkaisu tuodaan julki ymmärrettävillä työkaluilla yhdessä inhimillisen kohtaamisen kanssa.

Haasteena saattaa olla, että monialaisessa toiminnassa arjen konkretiatasot ovat erilaisia ja ajatukset eivät aina kohtaa.

2. Osaamislompakon faktoilla vaivaton ja stressivapaa työharjoittelupaikan hakuprosessi

Olisi hyvä, jos täsmäpätevyydet saisi suoraan profiilista ja madallettaisiin rimaa tuottaa hyvä CV. Työnantajalla on myös haasteita löytää harjoittelupaikkaan sopivia osaajia, jotka tekisivät tuottavaa työtä.

Ratkaisuna koettiin tekoälyavusteinen työnhaku, jossa työnhakua ei tarvitse aloittaa joka kerta tyhjästä. Osaamislompakon faktoilla työnhakua olisi vaivatonta ja stressitöntä.

Digitaalinen osaamislompakko olisi sovellus, joka ehdottaisi kaikkia niitä opiskelusuuntautumisia ja töitä, joihin henkilön ominaisuudet ja osaamiset antavat edellytyksiä. Siinä tulisi esiin myös metataidot, esimerkiksi vastuunkanto harrastuksissa, kun työkokemusta ei ole ehtinyt kertyä.

Ekosysteemin toimijat voivat julkaista henkilön ”pottiin” varmennettua sisältöä ja henkilö voi itse valita, mitä dataa missäkin tilanteessa haluaa korostaa. Työnantaja voi antaa palautetta työharjoittelijasta suoraan lompakkoon. Tietoja voi muokata ja poistaa niin, että vain tilanteeseen sopivat relevantit tiedot ovat mukana.

Lompakko pilotoitaisiin oppilaitoksessa. Koettiin, että lompakko ei kuitenkaan poista henkilökohtaisen kohtaamisen tarvetta. Voisiko vaarana olla identiteettivarkaus? Entä kuinka nopeasti ihmiset omaksuvat, miten omaa dataa hallinnoidaan?

3. Data yhteen paikkaan

Tällä ​hetkellä ​tieto on sirpaleina. Ongelmana on lisäksi reaaliaikaisen rekisteritiedon saaminen päätösten tekemiseen. Kuluu aikaa ja resursseja, kun soitellaan ja kysellään henkilön tietojen perään. ​Lisäksi työtodistuksia kysellään jopa vuosia jälkeenpäin.

Olisi kaikkien etujen mukaista, että tieto olisi yhdessä paikassa. Ratkaisuna olisi kerätä data yhteen paikkaan yhteisesti hyödynnettäväksi ja lisätä palveluita Suomi.fi -palveluväylään ja käyttää jo olemassa olevaa ratkaisua. Ekosysteemi toimisi palveluväylän päällä.

Ratkaisu toisi selkeyttä palveluväylään ja vähemmän byrokratiaa. Kansainvälisiä osaajia se helpottaisi tulemaan nopeammin Suomeen ja työelämään.

 

Syksyn 2021 ja kevään 2022 ratkaisuaihioiden pohjalta on muodostettu viisi teemaa, joihin liittyy useita kehityskelpoisia ratkaisujen eväitä. Syksyn 2022 tulevissa työpajoissa ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle.

Tutustu teemoihin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan!

Tutustu myös tarkemmin Työelämän metrokarttaan

Kirjoittaja: Jenni Valtari