Koulutustilaisuudessa käsitellään muun muassa:

Työlainsäädännön ajankohtaisia muutoksia, ajankohtaisia veromuutoksia, kiinteistöalan työehtosopimuskatsaus ja työehtosopimuskysymyksiä. Lisäksi käsitellään tulorekisterin käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä. Käsittelyssä on myös hallituksen esitys, jossa vuosilomalakiin tehtäisiin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisuuden varmistamiseksi välttämättömät muutokset.

Kohderyhmä: kiinteistönhoitoalan, puhdistus- ja siivousalan, isännöinti- ja managementyritysten, toimitilapalveluyritysten, kiinteistönomistajien sekä vastaavien kiinteistötyönantajana toimivien organisaatioiden palkanlaskijat ja palkkahallinnosta vastaavat, työsuhdeasiainhoitajat, henkilöstöasioista vastaavat ja muut esimiesasemassa toimivat.

Paikka: Radisson Blu Royal, Helsinki

Lisätiedot, hinta ja ilmoittautuminen