Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan ilmiökartoitus, jossa tunnistetaan alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Ilmiökartoitustyö jatkuu tulevaisuuspajoissa.

Tulevaisuuspaja 1 – Koulujen ja työelämän yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on tuottaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia koulujen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi. Työpajaan kutsutaan alan kouluttajia, työnantajia, rekrytoijia, toimialan koulutus- ja työvoima-asiantuntijoita sekä kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan keskeiset järjestöt.

Paikka: Eteläranta 10, Helsinki
Fasilitaattori: Juho Toivola

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tilaajavastuu: Luotettava työntekijä -tapahtumat