Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan ilmiökartoitusta, jossa tunnistetaan alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Ilmiökartoitustyö jatkuu tulevaisuuspajoissa.

Tulevaisuuspaja 2 – Kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan houkuttelevuus ja vetovoima

Tavoitteena on tuottaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia kiinteistöpalvelualan ja rakentamisalan vetovoiman ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Työpajaan kutsutaan työnantajia, rekrytoijia, toimialan koulutus/työvoima-asiantuntijoita sekä kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan keskeiset järjestöt.

Paikka: Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Fasilitaattori: Juho Toivola

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tilaajavastuu: Luotettava työntekijä -tapahtumat