Vuoden 2023 tulevissa työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana syntyneitä ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Ilmoittaudu innovoimaan!

Ongelman kuvaus:

Oppilaitosten koulutustarjonta ei työnantajien mielestä aina vastaa sitä, mitä osaamista työmailla tarvitaan. Vastavalmistuneiden käytännön taidot ja työelämätuntemus ovat usein puutteellisia. Samalla oppilaitoksilla on vaikeaa saada riittävästi työelämälähtöisiä projekteja. Puuttuu keskusteluväylät, joilla oppilaitokset ja työnantajat voisivat hakea yhteisiin haasteisiin ratkaisuja.

Ratkaisujen eväät:

Kehittämällä oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelua erilaisten kansallisten ja paikallisten foorumien avulla voitaisiin tukea oppilaitoksia kehittämään koulutustarjontaansa työelämän tarpeita paremmin vastaavaksi. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä voidaan myös kehittää, jotta eri toimijoilla olisi yhteneväisempi käsitys mm. harjoittelujaksojen ja työelämälähtöisten opinnäytteiden mahdollisuuksista ja edellytyksistä.

Työpajassa hyödynnämme Miroa ja autamme mielellään sen käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Ilmoittaudu mukaan!