Vuoden 2023 tulevissa työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana syntyneitä ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Ilmoittaudu innovoimaan!

Ongelman kuvaus:

Työelämään siirtyminen – ja epäjatkuvuuskohdat myöhemmin työelämässä – voivat muodostua ylipääsemättömiksi pullonkauloiksi mikäli osaajan työnhaku- ja työnhakemistaidot ovat puutteellisia.

Ratkaisujen eväät:

Omadata-periaatteet mahdollistavat uudenlaisia keinoja edistää työpaikkojen ja osaajien kohtaamista sekä ne madaltavat työnhakemisen kynnystä ja byrokratiaa. Työelämänpalveluita voitaneen täydentää digitaalisilla alustoilla, jotka tukevat jatkuvaa uraohjausta ja tehokasta työnhakemista. Mutta mitä kaikkea toiminnallisuuksia ja tietoa tulisi tarjota, jotta rakennusalan kohtaanto-ongelma kuihtuisi pois? Mihin tulevaisuuden käänteisiin ja teknologiseen kehitykseen tulisi varautua jo nyt?

Työpajassa hyödynnämme Miroa ja autamme mielellään sen käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Ilmoittaudu mukaan!