Vuoden 2023 tulevissa työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana syntyneitä ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Ilmoittaudu innovoimaan!

Ongelman kuvaus:

Kun uusi tekijä (harjoittelija, oppilas, työntekijä) saapuu työpaikalle, hänelle pitää tarjota riittävästi perehdytystä, ohjausta ja tukea, jotta hänestä voi tulla osaava ja tuottava työntekijä. Tällä hetkellä työnantajat usein pitävät perehdytystyötä ja työnohjausta ylimääräisinä rasitteina, jotka ovat pois muusta tuottavasta työstä. Kuitenkin onnistunut työssäoppiminen on edellytys sille, että alalle tulee lisää osaavia työntekijöitä. Mutta kuka kantaisi vastuuta asiasta ja miten?

Ratkaisujen eväät:

Taloudellisten kannusteiden kehittäminen voisi edistää sitä, että työnantajat sijoittaisivat aikaa ja resursseja ohjaukseen ja perehdytykseen. Tehokasta ohjausosaamista voitaisiin järjestelmällisesti kehittää eri tavoin, ja fyysiseen työhön heikommin kykenevät työmaakonkarit voisivat pidentää työuraansa tekemällä tavoitteellista ohjaustyötä.

Työpajassa hyödynnämme Miroa ja autamme mielellään sen käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Ilmoittaudu mukaan!