Vuoden 2023 tulevissa työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana syntyneitä ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Ilmoittaudu innovoimaan!

Ongelman kuvaus:

Opintojen aikaiset haasteet ja epävarmuus oman uran näkymistä vaivaavat monia. Epävarmassa maailmassa ihmiset tarvitsevat tukea niin opintojen aikana kuin myöhemminkin työelämässä välttyäkseen umpikujilta. Kuitenkin opintojen ohjaamisella on niukasti resursseja ja jatkuvaa ura-ohjausta on vaikea saada.

Ratkaisujen eväät:

Uudet teknologiat voivat auttaa tekemään näkyväksi tulevaisuuden mahdollisia urapolkuja, välittämään asiakasta koskevaa tietoa tehokkaasti eri toimijoiden, esimerkiksi kuraattoreiden, opinto-ohjaajien ja opettajien välillä. Ennakoiva ja yksilöllinen tuki auttaisi osaajat näkemään ja uskaltamaan ottaa seuraavat askeleensa.

Työpajassa hyödynnämme Miroa ja autamme mielellään sen käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Ilmoittaudu mukaan!