Vuoden 2023 tulevissa työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana syntyneitä ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Ilmoittaudu innovoimaan!

Ongelman kuvaus:

Ammatillisen koulutuksen opettajien työelämätuntemus on melko usein puutteellista, ja osaavien opettajien rekrytointi on haastavaa. Tästä seuraa, että oppilaat eivät aina pärjää työelämässä, kun he eivät ole koulun penkillä oppineet olennaisia taitoja ja tietoja.

Ratkaisujen eväät:

Mahdollistamalla kokeneiden työntekijöiden joustavaa osallistumista opetustoimintaan voitaisiin tuoda oppilaitoksiin ajantasaista tietoa ja pitkän kokemuksen kautta kertynyttä ymmärrystä työpaikan käytännön arjesta. Nykyistä joustavammat pedagogiset opinnot voisivat luoda uusia uramahdollisuuksia mm. osatyökykyisille samalla, kun tuovat oppilaitoksiin pitkään kokemukseen perustuvaa työelämän tuntemusta.

Työpajassa hyödynnämme Miroa ja autamme mielellään sen käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Ilmoittaudu mukaan!