Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kymmenen ratkaisupajan sarja, joissa etsitään konkreettisia ratkaisuehdotuksia kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin. Tutustu maksuttomien ratkaisupajojen sisältöihin täältä. Ratkaisupajoissa syntyneet tuotokset lisätään Työelämän metrokarttaan ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Miten väylä työelämään aukeaa ja millaisia haasteita prosessissa koetaan?

Tuomme esiin mm.

  • Työnhakemisen haasteet – tarpeellinen osaaminen ja tietämys työnhausta puuttuu.
  • Oman osaaminen sanoittaminen koetaan vaikeaksi.
  • Epärealistiset odotukset työtehtävistä ja sopimusehdoista. Uran aloittaminen ns. pohjalta.
  • Työnhaun motivaatio on välillä alhaalla esim. palkkatyö vs. työttömyysetuudet.
  • Ulkopaikkakunnan työmahdollisuuksia ei oteta huomioon.

Lämpimästi tervetuloa verkottumaan, oppimaan ja innovoimaan!

Ilmoittaudu mukaan alla olevan lomakkeen kautta