Elinkeinoelämän järjestöt ovat kritisoineet vuoron perään hallitusohjelman kolmen kuukauden sääntöä. Kritiikkiä on saanut myös työnantajalle kaavailtu, sanktioitu velvollisuus ilmoittaa työluvalla työskentelevän työsuhteen päättymisestä Maahanmuuttovirastolle.

Myös satatuhatta työllistävällä kiinteistöpalvelualalla, jonka työvoimasta iso osa tulee jo tällä hetkellä Euroopan ulkopuolelta, ollaan huolestuneita tilanteesta. Kiistatonta on, että monisyinen työvoimavaje pahenee entisestään tulevina vuosina eikä Suomi pärjää ilman ulkomaista työvoimaa. Ovia Euroopan ulkopuolelta tuleville pitää avata, ei sulkea. Jo valmiiksi haastavaa kansainvälistä rekrytointia pitää helpottaa, ei hankaloittaa.

Hallitusohjelman hyvät tavoitteet, jotka tähtäävät lupaprosessien sujuvoittamiseen ja nopeuttamiseen automaation ja digitaalisten palveluiden keinoin uhkaavat vesittyä, jos samalla asetetaan uusia tiukkoja määräaikoja ja työnantajavelvoitteita entisten tilalle. Ei riitä, että toinen käsi antaa, jos toinen samalla ottaa.

Kiinteistöpalveluala on yksi työhön johtavan maahanmuuton edelläkävijäaloista. Alalla on tarjota myös muille toimialoille benchmarkattavaa kansainvälisten rekrytointien onnistumisen tueksi. Keskeisinä tavoitteina tulee olla joustava, eettisesti kestävä ja yhdenvertainen rekrytointi Suomesta ja ulkomailta.

Kirjoittanut Tiia Brax