Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen ”Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki 2023-2024”, jossa edistetään työpaikkojen valmiuksia vahvistaa ja tukea mielenterveyttä osana työkykyä. Tavoitteena on lisätä työpaikkojen kykyä ja valmiutta vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Osana hanketta toteutetaan Mielenterveyden työkalupakki – käyttöönottoa edistävät ja estävät tekijät työpaikoilla -tutkimus. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät työpaikoilla edistävät tai estävät maksuttomien Mielenterveyden työkalujen käyttöönottoa, sekä tutkia käyttöönoton onnistumista.

Työterveyslaitos etsii mukaan yli 100 työntekijää työllistäviä työpaikkoja. Tutkimukseen kuuluu työkykyjohtamisen kyselyn täyttäminen, kaksi työpajaa ja ryhmähaastattelu noin puoli vuotta työkalujen käyttöönotosta. Työpajoissa yritys saa palautteen työkykyjohtamisen nykytilasta ja siihen liittyviä kehitysehdotuksia, suosituksia työkalujen valintaan sekä tukea työkalujen käyttöönottoon. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, jossa selvitetään työkalujen käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä.  

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia tutkimuksesta vastaavalle tutkijalle Julia Anttilaiselle: julia.anttilainen@ttl.fi.